Wspierają nas

Społeczność

Wybrane prace

Zaproszenie

Zaproszenie ___ZZS __listopad__Kalisz_mailowe

Spotkania Sekcji Bioróżnorodności !

Cykl spotkań ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Calisia” w Kaliszu

29 października 2018 r., godz. 16.00 i 17.15

Wstęp do różnorodności biologicznej. Przykład parku-arboretum
w Gołuchowie

(wiadomości wprowadzające: termin różnorodność biologiczna, formy różnorodności: krajobrazowa, ekosystemowa, gatunkowa i genetyczna)

26 listopada 2018, godz. 16.00

29 listopada 2018, godz. 16.00

Czy każdy las wygląda tak samo? Różnorodność ekosystemów leśnych Polski oraz najbliższej okolicy.

10 grudnia 2018 r., godz. 16.00

13 grudnia 2018 r., godz. 16.00

Różnorodność w obrębie gatunku. O różnorodności genetycznej

na przykładzie zwierząt.

7 stycznia 2018 r. godz. 16.00

10 stycznia 2018 r. godz. 16.00

Zagrożenia i ochrona różnorodności biologicznej. Jak przyczynić się do wzrostu bioróżnorodności?

4 lutego 2018 r. godz. 16.00

7 lutego 2018 r. godz. 16.00

Potrzebujemy różnorodności biologicznej jak tlenu i słońca. Środowisko naturalne podstawą zrównoważonego rozwoju.

Uwaga, członkowie Sekcji Turystyki

Pierwsze w nowym roku akademickim 2018/2019, spotkanie członków i sympatyków Sekcji Turystyki, odbędzie się w dniu 25.10 2018 roku  o godz. 16.00 w Kalskim Inkubatorze Przedsiębiorczości  w Kaliszu ul. Częstochowska 25 /II piętro – sala audiowizualna/.Tematem spotkanie będzie omówienie nowego KALENDARZA IMPREZ TURYSTYCZNYCH NA 2019 ROK z udziałem organizatorów Zapraszają: starostowie sekcji: Elżbieta Siarkiewicz i Zbigniew Zawartka

Wycieczka do Trzcianki.

WYCIECZKA DO TRZCIANKI – 04 października 2018

Niezapomniane chwile spędzili słuchacze UTW CALISIA w Trzciance. Zaproszeni zostaliśmy przez tamtejszy UTW, którego przedstawicieli gościliśmy w Kaliszu we wrześniu ubr. Inicjatorem nawiązania partnerskich relacji z UTW Trzcianka był Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Krzysztof Grabowski.

Przy sprzyjającej, słonecznej pogodzie spacerowaliśmy po ulicach tego niewielkiego miasteczka położonego na północnych krańcach Wielkopolski. Zwiedziliśmy tamtejsze muzeum , obejrzeliśmy jego zbiory w działach etnograficznym, rzemiosła artystycznego i szkolnictwa.

Zwiedziliśmy zakątek edukacyjny Nadleśnictwa Trzcianka ” Ścieżkę nad Bukówką „, gdzie pracownica nadleśnictwa podzieliła się z nami wiedzą na temat lasu, jego mieszkańców – w naturalnych warunkach żyją tu żubry, ostatnio pojawiły się wilki. Spacerując podziwialiśmy piękne pomniki przyrody – m.in. dęby i buki.

Na zakończenie uraczeni zostaliśmy pieczonym dzikiem. Zmęczeni, ale pod wrażeniem serdeczności i gościnności naszych kolegów z Trzcianki, późnym wieczorem wróciliśmy do Kalisza.

bb

Wystawa Bożenki Wlaźlak.

Relacja z wernisażu wystawy

Przyroda i nie tylko…” – artystyczny świat Bożeny Wlaźlak.

5 października br. w Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu została otwarta wystawa „Przyroda i nie tylko…” – artystyczny świat Bożeny Wlaźlak. Zorganizowana wystawa to pokłosie współpracy kaliskiej Książnicy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku „Calisia”, która rozwija się i jest doceniana w środowisku. Koordynatorem ds. współpracy z ramienia biblioteki jest bibliotekarz Aldona Zimna, kurator wystawy.

Pani Bożena Wlaźlak to kaliszanka, absolwentka Liceum im. Anny Jagiellonki w Kaliszu. Ukończyła Akademię Rolniczą w Poznaniu. Zawodowo przez wiele lat związana była
z ochroną środowiska. Zdolności do prac manualnych wykazywała od najmłodszych lat.
W późniejszych latach przerodziło się to w pasję, której owoce można podziwiać w holu Książnicy. Wiedzę w zakresie malarstwa zgłębiała na zajęciach w sekcji malarskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Obecnie realizuje się w sekcji Rękodzieło Artystyczne, gdzie rozwija swoje zamiłowania. Dominującym tematem prac malarskich pani Bożeny jest przyroda. Trzynaście lat temu opuściła Kalisz i zamieszkała w okolicach Szałego. Obserwacja przyrody i słuchanie śpiewu ptaków jest dla niej inspiracją do malowania rodzimych ptaków na gęsich piórach oraz do malowania na liściach platana i klonu.

Wystawa zawiera ponad 200 różnych eksponatów. Blisko 70 prac to obrazy haftowane oraz malowane akwarelą na płótnie, liściach i piórach. Ponad 160 prac to prace rękodzielnicze,
w skład których wchodzą karki okolicznościowe, tematyczne, bogata kolekcja medalionów, ozdoby świąteczne, biżuteria, a także rekwizyty związane z książką.

Motto życiowe pani Bożeny to „Człowiek uczy się przez całe życie”, w odniesieniu
do bohaterki wystawy można dodać, iż „człowiek tworzy przez całe życie”.

Wernisaż wystawy wzbogacił występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej
im. Henryka Melcera w Kaliszu w składzie: Natalia Kasprzak, Magdalena Berus, Julia Sawińska, Julianna Przybył, Maria Musiał, Mikołaj Nowacki, Mateusz Fornalski. Koncert przygotowany został przez panią Heghine Mkrtchyan.

Pomysł zaprezentowania bogatej i bardzo różnorodnej twórczości pani Bożeny Wlaźlak zrodził się podczas Nocy Bibliotek w Książnicy w czerwcu tego roku, gdzie prezentowane były prace artystyczne słuchaczy sekcji malarstwa, rękodzieła i fotografii Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Calisia”.

Wystawie towarzyszył katalog z wybranymi pracami Bożeny Wlaźlak, który był rozdawany w dniu wernisażu. Ekspozycję można oglądać w Książnicy Pedagogicznej do końca
listopada 2018 r.

Aldona Zimna – kurator wystawy,

bibliotekarz Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu.

Nowe propozycje imprez na IV kwartał 2018 roku.

Sekcja Turystyki (1)

NOWOŚCI SEKCJI TURYSTYKI W IV KWARTALE 2018 ROKU

Zaproszenie do konkursu

Karta zgłoszeniowa

Regulamin konkursu (1)

Oferta „ŻAKA”

Spotkanie Audytoryjne w dniu 04.10.2018 r.

Pierwsze w nowym roku akademickim 2018/2019 Spotkanie Audytoryjne członków UTW”Calisia” odbyło się w dniu 04.10.2018 r., tradycyjnie w Auli Collegium Novum PWSZ w Kaliszu 

Na tym spotkaniu , zamiast zapowiadanego wcześniej wykładu Profesora Łuszczykiewicza , wysłuchaliśmy  wykładu , rekomendowanej przez Profesora ,dr Elizy Gajzler(psychologa,filozofa,literaturoznawcy):

Temat wykładu:„Typy osobowości nieprawidłowych i możliwe zaburzenia neurologiczne w okresie późnej dorosłości” okazał się bardzo interesujący dla słuchaczy,spowodował  wiele pytań z ich strony ,na które wyczerpująco Pani doktor odpowiadała .

hj

 

Relacja z wycieczki do Krakowa :)

Wycieczka do Krakowa

Nadzwyczajne Walne Zebranie UTW”Calisia”.

W dniu 20.09.2018 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Calisia” w Kaliszu.                                                  Zwołanie zebrania było konieczne dla dokonania wyboru nowej Komisji Rewizyjnej z powodu złożenia rezygnacji wszystkich członków dotychczasowej Komisji Rewizyjnej.

Na zebraniu wybrano nową komisje w składzie:

1.Grudzińska Helena                                                                      2.Grzesiek Bogumiła                                                                              3.Jeż Alina                                                                            4.Samorzewska Irena                                                                5.Spychalska Bogumiła

Przewodniczącą Komisji została Bogumiła Spychalska.

Dziękujemy członkom Komisji za wyrażenie zgody na pracę dla naszego Stowarzyszenia.

Zarząd