Home » Komunikaty (Page 2)

Category Archives: Komunikaty

Wspierają nas

Społeczność

Wybrane prace

Zbiorka dla DPS!

Przedłużamy termin zbiórki pościeli , ręczników i firanek przeznaczonych dla mieszkańców kaliskiego Domu Pomocy Społecznej.

Prosimy o przynoszenie do Biura UTW”Calisia” bielizny ,której okazało się za dużo  po świątecznych porządkach .

Zarząd.

 

Uwaga Turyści !!

Wszystkie informacje dotyczące planowanych wycieczek znajdziecie w kategorii „WYCIECZKI”( z lewej strony ekranu). Sprawozdania z  działalności Waszej Sekcji w zakładce Dzialalność > Sekcje > Sekcja turystyczna (u góry ekranu). Tam szukajcie wiadomości dla Was!!!

Ureguluj opłaty !!

Prosimy o niezwłoczne dokonanie opłat za udział w zadeklarowanych  zajęciach (termin upłynął 15.10.2018 r.) oraz opłaty składki członkowskiej za IV kwartał 2018 r.( termin upłynął w dniu 30.10.2018 r.)

Brak opłat spowoduje skreślenie z listy członków .

Zarząd UTW”Calisia”

Podziękowania.

 

Zarząd UTW”Calisia” serdecznie dziękuje Koleżankom i Kolegom z  Sekcji Rękodzieła Artystycznego i Malarstwa Artystycznego za udział w „Święcie ulicy Niecałej” w dniu 01.09.2018 r. oraz w „Pikniku Organizacji Pozarządowych „w dniu 08.09.2018 r.

 

Uwaga członkowie Sekcji Turystyki !

W kategorii „Wycieczki” znajdziecie program wycieczek po Polsce .W grudniu 2018 r. wycieczka do piekarni. Sprawdźcie!!

Uwaga turyści !!

Przypominamy wszystkim członkom UTW „Calisia” w Kaliszu, iż na naszej stronie internetowej w zakładce :działalność/sekcje/sekcja turystyki ,umieszczone są od kilku dni materiały: kalendarz imprez turystycznych  2018 , programy imprez oraz warunki uczestnictwa.

Zbigniew Zawarta-starosta sekcji

Terminy opłat składki członkowskiej .

Przypominamy!!

Terminy opłat składek członkowskich:

 do 28 lutego                  za I kw.

do 30 kwietnia              za II kw.

do 31 maja                      za III kw.

do 30 października    za IV kw.

Wpłaty należy dokonywać na k-to bankowe nr:

           18 1160 2202 0000 0000 8197 0912

Praca dla emeryta.

praca em.Kaliska Rada Seniorów i Powiatowy Urząd Pracy podjęły działania mające na celu ułatwienie osobom starszym znalezienie odpowiedniego, zgodnego z oczekiwaniami, dodatkowego zatrudnienia. 

Wszelkie informacje na ten temat  pod adresem: www.kalisz.pl w zakładce: „Dla mieszkańców” w kategorii: „Kaliski senior”  w załączniku „Porady prawne cz.2 pkt E.3.”

Godziny otwarcia

BIURO UTW czynne:
  •  poniedziałek od 15:00 do 17:00
  • środa od 12:00 do 14:00

Adres: ul. Targowa 24, 62-800 Kalisz

Tel. 604509864

Email: biuroutwcalisia@onet.pl,