Home » Komunikaty » Centrum Kultury i Sztuki zaprasza!!

Wspierają nas

Społeczność

Wybrane prace

Centrum Kultury i Sztuki zaprasza!!

SENIORZY Z PRZYTUPEM. Warsztaty tańca i śpiewu ludowego
Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, nawiązując do swoich długoletnich tradycji popularyzowania tradycji ludowych i wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, organizuje cykl zajęć warsztatowych dla osób 60+ pn. SENIORZY Z PRZYTUPEM. Warsztaty tańca i śpiewu ludowego. Warsztaty będą się odbywać w siedzibie CKiS przy ul. Łaziennej 6 w Kaliszu w soboty w godz. 10:00-14:00 od kwietnia do początku czerwca. Pierwsze spotkanie zaplanowano na sobotę 7 kwietnia 2018.
So. 07.04. godz.: 10:00
So. 14.04. godz.: 10:00
So. 21.04. godz.: 10:00
Warsztaty są bezpłatne dla Uczestników. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w warsztatach jest przesłanie – wypełnionej i podpisanej – karta zgloszenia do dnia 30 marca 2018 na adres: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6, 62-800 Kalisz, faksem 62 767 23 18 lub e-mailem: ania@ckis.kalisz.pl. Ilość miejsc jest ograniczona. Koordynatorem Warsztatów jest Anna Gałczyńska,
tel. 62 765 25 45.

Bliższe informacje i karta zgłoszenia na stronie CKiS :

http://ckis.kalisz.pl/wydarzenia/seniorzy-z-przytupem-warsztaty-tanca-i-spiewu-ludowego/