Strona główna

 
 

Najnowsze komunikaty »

Dni wolne od zajęć

Dni wolne od zajęć: 20.XII.2014 – 06.I.2015 – z okazji świąt 16. II. 2015 – 27.II.2015 – ferie 02.IV.2015 – 07.IV.2015 – z okazji...

 

Wpłaty nr konta

Wszystkie, obowiązujące członków Stowarzyszenia UTW opłaty, winne być dokonywane indywidualnie na konto bankowe UTW. Numer konta : 18 1160 2202 0000 0000 8197...

 

Sekcja Basen” AQUAPARK Kalisz”

Sekcja Basen” AQUAPARK Kalisz” Informujemy ,że członkowie Sekcji którzy nie wykorzystają przysługujących im wejść na Basen AQUAPARK w semestrze...

 
 

Wybrane prace

 „ Tylko ten się nie starzeje,- kto nie ma na to czasu….”

Złota myśl zamieszczona na stronie internetowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku „CALISIA” przez jego Założycielkę i Pierwszego Prezesa Zarządu-

Iwonkę Urbanowską w 2006 r.


 „Nigdy nie jest za późno na nadanie kierunku całemu swojemu życiu, nawet jeśli duża jego część już upłynęła”

-Martin Grey

Cytat zamieszczony przez drugiego z kolei Prezesa Zarządu-

Zdzisława Szymańskiego w 2012 r.


„Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary, bez względu na to ,czy ma 20 czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę pozostaje młody. Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym.”

-Henry Ford

Te myśli, nie bez powodu nazwane „złotymi”, powstały z życiowego doświadczenia i mądrości ich autorów. Czyż nie są piękne i trafne ?Kierujmy się więc nimi w naszym życiu !

Maj 2014 r. Anna Kucharska Utecht

 

 

CERT